สัญลักษณ์

  สัญลักษณ์

สัญญลักษณ์

          คันด้า คือ สัญลักษณ์ของชาวซิกข์ ประกอบด้วย กีรปาน (ดาบของชาวซิกข์) สองด้ามคันด้าตรงกลางหนึ่งอัน (ดาบลักษณะสองคม) และวงจักร (ห่วงกลม) กลมภายในหนึ่งห่วงชาวซิกข์ได้ยอมรับเครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์ / เอกลักษณ์ / เครื่องหมายแห่งเกียรติยศ แห่งชาติตนด้ามทั้งสองด้านแสดงถึงความมีอำนาจอธิปไตย ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสมบูรณ์ วงจักร แสดงถึงความเป็นอมตะหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่ง ดาบสองคมแสดงถึงความเป็นผู้ริเริ่ม ฉะนั้น อำนาจอธิปไตย ความเป็นอมตะ (ของพระผู้เป็นเจ้า) และความเป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก คือสัญลักษณ์พื้นฐานสามประการของความเป็นชนชาติซิกข์

กีรปานสองด้าม คันด้าตรงกลางหนึ่งอันและวงจักร กลมภายในหนึ่งห่วงดาบทั้งสองด้านแสดงถึงความมีอำนาจอธิปไตย ทั้งทางโลกและทางธรรม วงจักร แสดงถึงความเป็นอมตะหนึ่งเดียวของพระผู้เป็นเจ้าดาบสองคมแสดงถึงความเป็นผู้ริเริ่ม

 

33

เอก และ อูระ สัญลักษณ์ ที่แสดงว่า ชาวสิกข์นับถือพระเจ้าองค์เดียว

 

 

333

 

 

นีชาน ซาฮิป เป็นสัญลักษณ์ธงชัยประจำศาสนาซิกข์ ที่มีความสำคัญมาก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s