ศาสนาสถาน

  ศาสนสถาน ของศาสนาซิกข์จะเรียกว่า คุรุดวารา ซึ่งหมายถึงประตูหรือทางที่ทอดไปสู่พระศาสดา ในคุรุดวาราทุกแห่งพระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบจะถูกอัญเชิญมาประทับฐานใน

111

ห้องโถงใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่สวดภาวนา เจริญธรรมและประกอบศาสนากิจประจำวัน

               ส่วนประกอบที่สำคัญของ คุรุดวารา คือ การร่วมเจริญธรรม – สังคัต และ ครัวประชาคมเสรี – ปังคัต ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายในนาม คุรุ – กา – ลังคัร(Guru ka Langar) ครัวพระศาสดาครัวประชาคมเสรีนี้ มีจุดประสงค์เพื่อบริการอาหารสำหรับศาสนิกชนทุกคน นักเดินทาง นักธุดงค์ และผู้ที่มาสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความเสมอภาค และ ความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ณ. ที่นี้ไม่ว่าจะสูงศักดิ์หรือต่ำต้อย มั่งมีหรือ ยากจน ทุกคนจะรับประทานอาหารชนิดเดียวกัน นั่งร่วมกันเป็นแถวเดียว ครัวนี้ดำเนินการโดยการร่วมใจ เสียสละของชาวซิกข์ด้วยกัน สถาบันครัวประชาคมเสรีนี้เป็นพลังดำเนินการสำคัญที่ได้สร้างความเสมอภาค
บุคคลทุกผู้วัยไม่จำกัดว่ามีวรรณะใด ความเชื่อถือใด มีประเพณีหรือสัญชาติใด จะสามารถเข้าไปสักการะภายในคุรุดวาราได้ ก่อนจะเข้าไปภายในอาคารคุรุดวารา ทุกคนจะต้องถอดรองเท้าและคลุมศีรษะของตน(ในกรณีที่ไม่ได้โพกผ้าสวมศีรษะเช่นชาวซิกข์) เมื่อเข้ามาในห้องโถงแล้ว จะบรรจงเดินไปทำความเคารพต่อพระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบแล้วเดินมานั่งลง
ชาวซิกข์ไม่ว่าชายหรือหญิงจะสามารถประกอบพิธีสวดภาวนาหรือประกอบพิธีทางศาสนาอื่นๆได้โดยเสรี ศาสนพิธีอื่นๆเช่นการขับร้องบทสวดเป็นทำนองเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีขับร้อง ในโอกาศพิเศษหรือในวันสำคัญทางศาสนาก็จะมีการขับร้องหรือกล่าวบทกวีสรรเสริญ และบรรยายถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนซิกข์ในประวัติศาสตร์
gurdwarapunjasahib
         หลังจากสิ้นสุดศาสนพิธีต่างๆก็จะมีการสวด อัรดาส(Ardas) การสวดภาวนาซึ่งเป็นบทภาวนาขอพร วาเฮ่คุรุ ให้โปรดเมตตาประทาน สันติภาพ ความมั่งคั่ง และปกป้องมวลมนุษย์ชาติจากผองภัยทั้งปวง
หลังจากเสร็จการสวดภาวนา ศาสนาจารย์จะอ่านบทสวดจากพระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ แล้วจะมีการแจกจ่ายขนมหวาน  คาร่าปัรซาด (Kara Parsad) ซึ่งปรุงจากแป้ง,น้ำตาลและเนยแก่สาธุชนที่มาร่วมในพิธีทางศาสนาทุกคน ณ.คุรุดวาราทุกแห่งจะประดับ สัญลักษณ์ธงชัยของ คาลซา – นีชาน ซาฮิป ซึ่งเป็นธงสีเหลืองอมส้ม มีลักษณะเป็นผืนผ้าสามเหลี่ยม มีรูป คันด้า ( สัญญลักษณ์ดาบไขว้ วงแหวน ดาบสองคม ) เสาธงโดยทั่วไปจะคลุมด้วยผ้าสีเหลืองอมส้มและมีคันด้าโลหะติดตั้งอยู่บนยอดเสา

ในศาสนาซิกข์จะไม่มีนักบวช – พระ หรือ นักบุญ แต่ว่าผู้ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประจำวัน จะถูกขนานนามว่า “ ครันธี่“ ( Granthi )ศาสนาจารย์ ผู้ที่นำสวดภาวนาเป็นทำนองเพลงจะมีนามว่า “ราฆี้” (Ragi ) สังคีตจารย์ และการร้องบทสวดเรียกว่า “ กีรตัน “ (Kirtan ) ซึ่งเป็นการสวดภาวนาสดุดี พระองค์ผู้ประเสริฐ – วาเฮ่คุรุ

วัดในประเทศไทย
1
      คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภาในกรุงเทพมหานคร
565 ถนนจักรเพชร เขตพระนคร กทม
รหัสไปรษณีย์ 10200
โทร : 02 2248097-8
ชาวซิกข์เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีการรวมตัวกัน ภายในชุมชนอย่างค่อนข้างมั่นคงและมีการคัดเลือกกลุ่มผู้นำภายในชุมชนของตนเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาและสังคม เมื่อมีชาวซิกข์มาอยู่ในประ เทศไทยเป็นจำนวนมากขึ้น ชาวซิกข์เหล่านั้นจึงจัดตั้งศาสนสถานถาวรขึ้นในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นของการก่อตั้งศรีคุรุสิงห์สภาอย่างเป็นทางการ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

           คุรุควาราสมาคมศรีคุรุสิงภ์สภา (วัดซิกข์)  ของจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนสุทัศน์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองวัดของศาสนาซิกข์จะเรียกว่า คุรุดวารา ซึ่งหมายถึงประตูหรือทางที่ทอดไปสู่พระศาสดา ในคุรุดวาราทุกแห่งพระศาสดาคุรุ ครันธ์ซาฮิบจะถูกอัญเชิญมาประทับฐานในห้องโถงใหญ่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่สวดภาวนาและประกอบศาสนากิจประจำวัน

22

            วัดซิกข์ที่เชียงใหม่ ชาวซิกข์คนแรกที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่คือ นายอีเชอร์ซิงห์โดยเข้า มาทางประเทศพม่าเมื่อปีพ.ศ. 2448 โดยประมาณ  หลังจากนั้นมีชาวซิกข์มารวมเพิ่มขึ้นอีก 4 ครอบครัว คือ นายรัตตันซิงห์ นายเกียนซิงห์ นายวารีอามซิงห์ และนายอมารดาสซิงห์ ในปี พ.ศ.2450 ชาวซิกข์กลุ่มนี้จึงได้พร้อมใจกันจัดตั้งศาสนสถานคุรุดวาราขึ้นที่เลขที่ 134 ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 60 ตารางวา โดยที่ครั้งแรกได้ สร้างเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีลานกว้างเป็นที่ประกอบพิธีเจริญธรรมและกีรตันตามศาสนวินัยของซิกข์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s