แบบอัตนัย

1.การเก็บภาษีมรดก หมายถึงอะไร

 

2.ประเทศไม่สามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไร

 

3.ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม หมายความว่าอะไร

 

4.เศรษฐศาสตร์มีประสิทธิภาพ หมายความว่าอะไร

 

5.เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2544 มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มารวยกันภายในประเทศต่ำกว่าอย่างไร

 

6.เงินกู้ยืมหมุนเวียนที่ใช้ในการผลิตสินค้า เกิดขึ้นอย่างไร

 

7.ผลกระทบหลังสุดจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. ใด

 

8.เมื่อระดับราคาและรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นครัวเรือนจะมีอำนาจซื้อสูงขึ้นอย่างไร

 

9.อุปสงค์ส่วนเกิน หมายถึงอะไร

 

10.อุปทาน หมายความว่าอะไร

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s